RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.

* 1985

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval mikrobiologii, jíž se od té doby akademicky věnuje. Každoročně se podílí na tvorbě úloh Biologické olympiády, mikrobiologická témata se snaží popularizovat v přípravných textech této soutěže a odborných soustředěních. Letitá tendence trávit volný čas v přírodě svého rodiště, tedy v okolí Ostrova, v posledních letech nabírá na obrátkách.