Štěpán Karel Odstrčil

* 1988

Historik, „…eine Art redendes Gespenst aus der Vorzeit.“ Od mládí obdivuje a propaguje rodné Chebsko, jeho specifickou historii a kulturní krajinu. Během studia historie a germanistiky na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity se věnoval především dějinám střední Evropy 19. století. Velkou zálibu nalezl též v německy psané literatuře Čech a Moravy. V letech 2014 až 2022 působil jako historik a ředitel Městského muzea Františkovy Lázně. V květnu 2022 se přesunul do mariánskolázeňského muzea, kde dostal za úkol zpracovat historický knižní fond. Důležitým aspektem pro něj jsou česko-německé vztahy a překonávání diskontinuity v regionální historické paměti způsobené dramatickými společenskými změnami v průběhu 20. století.