PharmDr. Michal Ouda

* 1964

Profesí lékárník, při farmaceutickém studiu se seznámil s různými přírodovědnými obory, které mu  otevřely komplexní pohled na přírodu, kde nic není jednobarevné a vše spolu souvisí. Příroda jej zajímá jako celek, velmi blízký vztah si během četných přírodovědných vycházek a exkurzí vytvořil k broukům, zvláště pak k čeledi mandelinkovitých. Je dlouholetým členem České společnosti entomologické i její Západočeské pobočky v Plzni. Přírodu má rád a přál by jí, aby z ní nezůstaly jen muzeální laboratoře či výlety do historie. Snaží se něco pro to dělat.