RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.

* 1977

Pochází z Plzně. Od ranného dětství se zajímá o přírodu. Pro svoji profesní specializaci si vybral botaniku, kterou vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Snaha uplatnit získané poznatky v ochraně přírody jej vedla ke státní ochraně přírody. Nejprve nastoupil na Správu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Následně přešel na sousední Správu CHKO Český les, kde působí dodnes.