Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.

* 1980

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biologie. V rámci diplomové práce se zabýval diverzitou a ekologií šumavských lišejníků, disertační práce byla zaměřena na studium fotobiontů lichenizovaného rodu Lepraria v s.  l.

Od počátku roku 2007 pracuje na oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. Věnuje se diversitě lišejníků v různých koutech a biotopech České republiky, potažmo střední Evropy (zkoumal, mimo jiné, i lišejníky Mnichovských hadců). Ve spolupráci s týmem P.  Škalouda z PřF UK zkoumá symbiotické řasy v lišejnících. Publikuje v cizojazyčných odborných i domácích regionálních časopisech. Přednáší jako externista na katedře botaniky PřF UK v Praze. V posledních letech se věnuje také ochraně přírody v bývalém vojenském prostoru na Šlovickém vrchu u Dobřan (od roku 2016 EVL Dobřany).