Ing. Barbora Plašilová

* 1993

Pochází z vesničky u Tachova, která leží na okraji Českého lesa. Vystudovala obor Biologie a ochrana zájmových organismů na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2018 nastoupila na Správu CHKO Slavkovský les, kde se podílí na krajinotvorných programech a mapování a monitoringu rostlin a živočichů. Ve volném čase se věnuje koním, fotografování, chovu exotických zvířat a cestování.