Ing. Václav Procházka

* 1951

Narodil se ve Vejprnicích (okres Plzeň-sever). Základní devítiletou školu vychodil v Tlučné, kde i bydlel. V roce 1966 nastoupil do učebního oboru lesař na Lesnickém odborném učilišti v Březině. Odtud pokračoval ve studiu na Střední lesnické technické škole v Písku a maturoval v roce 1971. Potom pracoval jako dřevorubec u Vojenských lesů a statků na LS Srní.

V listopadu 1972 začal pracovat na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, kde prováděl mapování a registraci nelesní zeleně v území okresů Plzeň-sever a Domažlice a participoval na prvních inventarizačních průzkumech přírodních rezervací. V létech 1974–1976 vykonával základní vojenskou službu. V dubnu 1976 nastoupil jako zemědělec a lesník na Správu CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních. Opět měl na starosti mimo zemědělství a lesnictví i nelesní zeleň, a jak bylo v té době běžné i část stavební agendy a strážní služby i terénních prací. Stal se zástupcem vedoucího Správy CHKO Slavkovský les. Mimo toho se aktivně podílel na záchraně genofondu původních druhů lesních dřevin i sledování výskytu velkých savců a některých druhů avifauny. Po dálkovém studiu v roce 2004 promoval na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na Agronomické fakultě se specializací Využití a ochrana zemědělské krajiny.

Mezi jeho zájmy patří vysokohorská příroda, horolezectví, lyžování, literatura, historie a trochu i myslivost. V současné době působí na AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních na pozici lesník, stráž přírody a terénní služba.