Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

* 1979

Narodil se v Teplicích. Ještě během studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze začal pracovat na České geologické službě, kde působí dodnes. Ve svém výzkumu se soustředí na vulkanické horniny a identifikaci vulkanických procesů na základě studia sopečných uloženin. Vedle výzkumů v Čechách se účastnil několika expedic do Střední Ameriky a Východní Afriky. Výsledky svých výzkumů publikuje v mezinárodních odborných periodikách, ale  věnuje se také popularizační činnosti a tvorbě populárně-naučných textů, animací a výstav.