RNDr. Pavel Řepa

* 1943    † 2021

Zoolog pocházející z Prahy. Po absolvování jedenáctileté střední školy v Praze 4 vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Zde se zabýval ichtyologií. Od roku 1967 pracoval v muzeu v Tachově, zpočátku se zabýval všemi skupinami obratlovců, od poloviny 70. let minulého století se začal zabývat výhradně ornitologií. V letech 1990-2013 přešel do ochrany přírody (Okresní úřad Tachov, později Správa CHKO Slavkovský les). Na sklonku svého života se opět vrátil do tachovského muzea.

V ornitologii se zabýval vodním ptactvem, mj. vedl skupinu pro výzkum lysky černé v ČR. Velmi významně se podílel na kvantitativním sledování ptáků a monitoringu. Spolu s dr. Jandou byl autorem první české příručky o sčítání ptáků. Spolu s dr. Vacíkem byl spoluiniciátorem rozsáhlých kvantitativních mapování ptactva některých regionů v západních Čechách (Český les, Slavkovský les, Branžovský hvozd, údolí Radbuzy). Je dosud koordinátorem zimního sčítání kání v ČR.

V ochranářské praxi ho upoutala především tvorba a ochrana krajiny, byl členem širšího kolektivu připravujícího metodiky územních systému ekologické stabilizace krajiny. Zabýval se i druhovou ochranou. Podílel se na programech pro záchranu tetřívka obecného v Českém lese a perlorodky říční na Ašsku. Podílel se i na přípravných pracech k vyhlášení některých MZCHÚ a CHKO Český les.

Autor cca 100 původních vědeckých sdělení a velkého množství drobnějších faunistických zpráv. Měl i rozsáhlou publikační popularizační činnost, mj. spolupracoval s nakladatelstvím Baset na publikacích o Českém lese a Plzeňsku…Články autora

Řepa P.:  Výskyt našich žlun v CHKO Slavkovský les - Arnika 2017/1, str. 54-57
Řepa P.:  Strakapoud malý a prostřední ve Slavkovském lese - Arnika 2016/2, str. 22-26
Řepa P.:  Rozšíření skorce vodního v CHKO Slavkovský les - Arnika 2016/1, str. 6-9
Řepa P.:  Rozšíření ledňáčka říčního v CHKO Slavkovský les - Arnika 2015/2, str. 12-15
Řepa P.:  Lejskové ve Slavkovském lese - Arnika 2015/1, str. 12-14
Řepa P.:  Jak zmizel ve Slavkovském lese tetřívek obecný - Arnika 2014/special, str. 32-35
Řepa P.:  Jaké je ptačí společenstvo v přírodní rezervaci Lazurový vrch? - Arnika 2014/2, str. 25-27
Řepa P.:  Rys ostrovid ve Slavkovském lese - Arnika 2014/1, str. 2-4
Tájková P. et Řepa P.:  Nebeští letci - rorýsi - Arnika 2011/2, str. 11-13
Řepa P.:  Strnad luční (Miliaria calandra) v CHKO Slavkovský les - Arnika 2010/1, str. 22-23
Tájek P., Blažková P., Řepa P. et Holub M.:  Mapování obojživelníků ve Slavkovském lese v roce 2009 - skokan ostronosý - Arnika 2009/2, str. 4-5
Řepa P.:  Výskyt lelka lesního ve Slavkovském lese - Arnika 2009/2, str. 11-12
Řepa P.:  Ptactvo v Přírodní rezervaci Mokřady pod Vlčkem - Arnika 2009/1, str. 2-4
Řepa P.:  Výskyt bahňáků ve Slavkovském lese - Arnika 2008/1, str. 8-11
Matějů J. et Řepa P.:  Vzácní a ohrožení obratlovci Dyleňského lesa - Arnika 2008/2, str. 16-19
Řepa P.:  Vrací se orel mořský i k nám? - Arnika 2007/1, str. 16-18
Řepa P.:  Skřivan lesní v CHKO Slavkovský les - Arnika 2007/2, str. 31-33
Řepa P.:  Zajímavá ptačí návštěva ve Slavkovském lese - Arnika 2006/2, str. 14-15
Řepa P.:  Jak jsme na tom ve Slavkovském lese se sovami - Arnika 2005/1, str. 9-12
Řepa P.:  Velká inventarizace ptactva ve Slavkovském lese - Arnika 2005/1, str. 24-28
Řepa P.:  Tetřívek ve Slavkovském lese mizí - Arnika 2004/1, str. 4-6