Ing. Eva Řezníčková

* 1984

Vystudovala obor Krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě. Od roku 2009 se věnuje projektové činnosti v oboru územní plánování. V roce 2016 spoluzaložila základní organizaci ČSOP Kynšpersko a je její předsedkyní. ČSOP Kynšpersko se věnuje především praktické ochraně přírody v Kynšperku nad Ohří a jeho okolí. Spolupracuje s obcemi na přípravě a realizaci krajinotvorných projektů s cílem podpory fungování zdravé kulturní krajiny, kde je prostor jak pro člověka, tak i pro obnovu tradičních krajinných prvků důležitých pro návrat některých ohrožených rostlinných a živočišných druhů.