RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

* 1957

Rodák z Přebuzi žijící v Rotavě. Navštěvoval základní devítiletou školu v Rotavě, gymnázium v Sokolově, absolvoval magisterské studium základní a ložiskové geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1981). Pracuje v Sokolovské uhelné společnosti na lomu Medard (1982–1990) a ve správě podniku v oddělení nových výrob (1990–1993) a v sekci báňského rozvoje (od roku 1994). Zabývá se doprovodnými surovinami při těžbě uhlí, jejich vyhledáváním, průzkumem, marketingem, těžbou a využíváním.

Systematicky se věnuje geologické dokumentaci a výzkumu Sokolovské pánve, což se odráží v publikační, přednáškové, pedagogické, výstavnické, exkurzní a recenzní činnosti v ČR a v zahraničí. 1998–2005 postgraduálně studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze - obor aplikovaná a environmentální geologie. Od roku 2009 přednáší na Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK (kurs Těžba a revitalizace).

Spolupracuje s pracovišti základního výzkumu v ČR i v zahraničí, se školami, muzei, krajskými a městskými úřady při řešení výzkumných i praktických úkolů v oborech geologie, využití přírodních zdrojů, zahlazování následků těžby, ochrany životního prostředí, historie hornictví a sídel a ochrany památek.

Kromě geologie se aktivně zajímá o hornickou historii, dějiny, lidové umění a národnostní problematiku kraje. Je místopředsedou Spolku Němců a přátel německé kultury a členem Rady vlády pro národnostní menšiny. Aktivně přispívá k ochraně přírody, krajiny, památek a paměti kraje. Je členem komisí pro životní prostředí v Karlovarském kraji a v Rotavě. Organizuje přednášky, exkurze, výlety, přeshraniční kontakty a provozuje klasickou hudbu (dlouholetý varhaník).