Mgr. Jana Rolková

* 1983

Od roku 2009 se po celou svou prozatimní profesionální dráhu věnuje ochraně přírody na Správě CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních. Pochází z Tachova, kde také vystudovala místní gymnázium. Poté absolvovala studium nejprve na Biologické, později na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a získala specializaci geobotanika.

V rámci své profese se věnuje mapování a monitoringu rostlin a rostlinných společenstev, dále také vybraným skupinám živočichů, zajišťuje ochranářská managementová opatření a v neposlední řadě se podílí na pořádání řady akcí pro veřejnost, které organizuje Správa CHKO Slavkovský les. Mimo ochranářskou působnost se zajímá také o společensko-historická témata, o záchranu starých krajových odrůd ovoce (členka spolku Genové sady Tachovska) či o výtvarné a rukodělné činnosti (publikovala i několik svých kreseb v Arnice). Od roku 2012 je součástí týmu redakční rady Arniky.