Ing. Michael Rund

* 1970

Michael Rund studoval na gymnáziu v Sokolově (1984–1988), a následně na fakultě strojní Západočeské Univerzity v Plzni – obor Ekonomika a řízení (1988–1993).

Od listopadu 2009 pracuje jako ředitel Muzea Sokolov, p. o. Karlovarského kraje, které se orientuje na historii okresu Sokolov a na hornictví. Pobočky muzea Sokolov jsou sokolovský zámek, Hornické muzeum v Krásně, Štola č. 1 v Jáchymově a Národní kulturní památka historický důl Jeroným v Čisté u Rovné. Muzeum Sokolov také spravuje Národní geopark Egeria, součást přeshraničního Česko-bavorského geoparku.

Michael Rund je autorem nebo spoluautorem těchto knih: Po stopách Rudolfa Welse (Život a dílo žáka a spolupracovníka Adolfa Loose), Slavné vily Plzeňského a Karlovarského kraje, Umění v Sokolově, Malíř David Friedmann – svědek holocaustu, Architekt Karl Ernstberger - Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka, Hornický dům v Sokolově.