Ing. Ivo Rus

* 1959

Vystudoval obor lesní inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V letech 1979–1983 pracoval v Národním muzeu v Praze jako asistent kurátora referátu bezobratlých zoologického oddělení Přírodovědného muzea. Od roku 1983 pracuje jako kurátor muzejních sbírek, přírodovědecký pracovník – zoolog (entomolog) v Regionálním muzeu v Kolíně. Zde spravuje sbírkový fond zoologický, entomologický, botanický, paleontologický a geologický. Je autorem mnoha odborných článků v různých periodikách a drobných publikacích, podílí se na přípravě a realizaci řady výstav a přednášek.

Jeho specializací je řád vážky (Odonata) a česká herpetofauna (obojživelníci a plazi regionu). V rámci své činnosti vede veškerou dokumentaci k chráněným územím a o vývoji přírody na Kolínsku. Od roku 1979 byl členem aktivu dobrovolných pracovníků státní ochrany přírody, dnes je členem Stráže přírody pro obec s rozšířenou působností Kolín a Český Brod. Od roku 1981 je členem občanského sdružení Český svaz ochránců přírody a od roku 1984 předsedou základní organizace ČSOP v Kolíně. Od roku 1995 je členem spolku ZOOGEOS – Společnost pro výzkum a vývoj fauny, která organizuje v rámci ČR výstavy z výzkumných cest po světě.