Mgr. Libor Schröpfer

* 1963

Amatérský ornitolog z Holýšova. Po absolvování základní školy v Holýšově a gymnázia J.  Š.  Baara v Domažlicích vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni, učitelství matematika – chemie. 32 let učil na Obchodní akademii v Plzni své aprobované předměty, od listopadu 2018 je starostou Holýšova.

Čtyřicet let je členem České společnosti ornitologické, momentálně je jednatelem její Západočeské pobočky při Západočeském muzeu v Plzni. Je členem Saské ornitologické společnosti a Skotského ornitologického klubu. Ve své dlouhé ornitologické kariéře se podílel na celé řadě důležitých ornitologicko-ochranářských projektů – sčítání ptáků v Českém a Slavkovském lese, Branžovském hvozdě, mapování ptáků Města Plzně, od roku 1982 sčítá ptáky v Jednotném programu sčítání ptáků České společnosti ornitologické. Je zakladatelem a předsedou Holýšovského ornitologického klubu, který vydává ornitologický časopis Sluka.

Na svých cestách za ptáky navštívil téměř celou Českou republiku, dále střední Norsko, watové moře v Holandsku, jižní Kalifornii, ostrůvek Greifswalder Oie v Baltském moři, opakovaně Skotsko.

Kromě přírodovědných článků, které počítá na stovky, se zajímá také o historii Holýšova a jeho okolí. Je spoluautorem knihy o koncentračním táboře v Holýšově (2017). Dalším jeho koníčkem je sport, je předsedou fotbalového klubu v Holýšově a sestavil knihu k 90. výročí založení kopané v Holýšově  (2015).