Ing. Jiří Šindelář

* 1976

Jiří Šindelář pochází z Bečova nad Teplou, kde i v současné době žije a realizuje své aktivity. Po studiu na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech  (1994) vystudoval Zahradní a krajinářskou architekturu na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě  (2000). Tomuto oboru se věnuje do současnosti. V profesní činnosti si prošel všechny stupně zaměstnání od zaměstnance po zaměstnavatele, od projekce po realizaci. Jiří Šindelář byl několik let zastupitelem Města Bečov nad Teplou a manažerem mikroregionu Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova a Místní akční skupiny Náš region (dnes MAS Kraj živých vod).

Jiří Šindelář se zapojuje do činnosti neziskového sektoru jak na regionální tak celorepublikové úrovni. Je ředitelem Bečovské botanické zahrady, předsedou 23/02 ZO ČSOP BERKUT, místopředsedou Cesta z města,  z.s., jednatelem odboru KČT Slavoj Bečov nad Teplou, značkařem KČT, členem MAS Kraj živých vod, Terra Incognita, Rosa klub ČR, Klubu skalničkářů Erica Nejdek i Alpin klubu Plzeň.

Mezi jeho hlavní zájmy jak profesní tak volnočasové patří záchrana a obnova Bečovské botanické zahrady, regionální historie, obnova minerálních pramenů, obnova drobných sakrálních prvků, záchrana genofondu starých odrůd ovoce, osvětové akce pro veřejnost (Z Bečova za minerálními prameny, Lampionová slavnost, Den živých vod, Vítání jara, Zázračná planeta Země), turistika, rodina a přátelé.

Za svojí činnost byl Jiří Šindelář oceněn cenou GRAND PRIX Ď 2014 pro vítěze všech krajských kol, krajskou cenou Ď 2014 za Karlovarský kraj, 2. místem za mimořádný přínos kraji v anketě Osobnost Karlovarského kraje, diplomem Památkové komory ČR za příkladnou památkovou obnovu Bečovské botanické zahrady a oceněním Srdce pro region 2016.

Motto: Všechno nové je dobře zapomenuté staré.
Kdyby lidé v Bečově byli jako krajina, byl by to ráj na zemi.