Bc. Erika Smrtová

* 1974

Původem je z východních Čech, dlouhou dobu strávila v neziskovém sektoru v Praze, doma se však cítí na Karlovarsku. Dlouhodobě se věnuje problematice vzdělávání v ochraně přírody. Vystudovala obor Přírodovědná a environmentální výchova na Jihočeské univerzitě a díky projektu „Za Naturou na túru“ patří mezi průkopníky terénních výukových programů v České republice. Pracuje na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde se zabývá především invazními rostlinami. V současné době dokončuje studia na České zemědělské univerzitě obor Ochrana přírody.

V soukromém životě se ráda zapojuje do veřejně prospěšných věcí, je členkou několika občanských spolků a hlavně mámou dvou báječných kluků.