Jiří Sochor

* 1978

Obdivovatel doupovské krajiny žijící v Chomutově. Pracuje na manažerské pozici ve firmě zabývající se speciálním stavebnictvím. Od dětství jej fascinují kočkovité šelmy. S rysem ostrovidem Rýšou, který u něho žije, pořádal akce a besedy na ochranu volně žijících rysů. Následně založil neziskovou organizaci RYS OSTROVID z. ú. zabývající se právě ochranou, osvětou a monitoringem volně žijících kočkovitých šelem v ČR. Spolupracuje s Vojenskými lesy a statky Karlovy Vary na monitoringu kočky divoké a rysa ostrovida ve vojenském újezdu Hradiště. Zde pak zdokumentoval první novodobou populaci kočky divoké v rámci České republiky.