Mgr. Markéta Gabriela Soukupová

* 1987

Paleoekoložka se specializací na pylovou analýzu. Zkoumá historií vegetace v Holocénu, během posledních cca 12 tisíc let. Věnuje se také pylovému monitoringu – sledování ročního pylového spadu v pylových pastech.
Vystudovala obor botanika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V současnosti působí na Botanickém Ústavu AV ČR v Průhonicích. Zabývá se nejvíce dynamikou vegetace v minulosti, tedy tím, jak ji ovlivňovaly změny klimatu, působení lidí či disturbance. Určuje fosilní pylová zrna ze vzorků odebraných z rašelinných profilů, které slouží jako přírodní archivy nejen rostlinného pokryvu v okolí, ale i tehdejších podmínek prostředí. Vždy ji zajímala jak živá, tak neživá příroda. Její bakalářská a diplomová práce ji zavedla do mokřadů Slavkovského lesa, kam se stále ráda vrací rozšiřovat poznatky o vývoji zdejší vegetace.