Ing. Stanislav Štábl

* 1978

Geotechnik pocházející ze Šumperka a trvale žijící v Brně. Absolvent VUT FAST v Brně se specializací geotechnika. Od roku 2002 pracoval ve společnosti Stavební geologie – Geotechnika, a.s. a od roku 2003 je jednatelem společnosti SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.

Je autorem nového metodického přístupu pro dokumentaci a vyhodnocování skalních svahů na území České republiky. V jeho práci se odráží důraz na kvalitní, efektivní řešení staveb s důrazem na ochranu přírodních hodnot a soulad nové stavební konstrukce s okolním prostředím. V rámci své odborné práce se specializuje na problematiku sanace skalních svahů, složitých zemních sesuvů a také na speciální vyztužené zemní konstrukce a stará důlní díla.

Stavby, na kterých se autorsky podílel, získaly v několika případech ocenění Stavba roku práce pro náležitý soulad nové konstrukce s okolním prostředím. Je také autorem a spoluautorem několika norem a technických předpisů a metodických pokynů, které se v současnosti využívají ve stavební praxi.