RNDr. Táňa Štechová, Ph.D.

* 1981

Pochází z Tábora. Vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od magisterského studia se zabývá problematiku ohrožených slatiništních mechorostů, jejich rozšířením a ochranou v ČR. Od  roku 2005 pravidelně monitoruje populace celoevropsky chráněného druhu Hamatocaulis vernicosus a dalších vzácných slatiništních druhů, zpracovává bryologické inventarizační průzkumy a podílí se na plánování a realizaci záchranných programů zaměřených na ohrožené mechorosty.