Mgr. Lukáš Svoboda

* 1977

Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni (1999–2005), bakalářský obor Humanistika, magisterský obor Kulturní antropologie Předního východu.

Od roku 2006 pracuje jako jako historik v Muzeu Karlovy Vary. Zabývá se především historií židovského osídlení v Karlovarském kraji a historií novodobých dějin.