Mgr. Lukáš Svoboda

  • * 1977

    Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni (1999–2005), bakalářský obor Humanistika, magisterský obor Kulturní antropologie Předního východu.

    Od roku 2006 pracuje jako jako historik v Muzeu Karlovy Vary. Zabývá se především historií židovského osídlení v Karlovarském kraji a historií novodobých dějin.