Mgr. Přemysl Tájek

* 1980

Vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (2003). Už od střední školy se věnuje studiu květeny na hadcích Slavkovského lesa. V roce 2004 nastoupil jako botanik na Správu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, kde pracuje dodnes. Po škole svůj botanický zájem soustředil na flóru a vegetaci mokřadů Tepelské vrchoviny a tyto znalosti pak zúročil při vymezování mezinárodně významných (tzv. ramsarských) mokřadů, které se podařilo vyhlásit v roce 2012 (pod  názvem "Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa").

Je autorem návrhů několika nových chráněných území ve Slavkovském lese – PR Rašeliniště u myslivny, PP Těšovské pastviny, PP Podhorní slatě, PP Čertkus, PP Kounické louky, PP Na Vážkách, PR Hloubek – a zároveň se podílel na jejich vyhlášení. Profesně se věnuje zajišťování péče o cenné přírodovědné lokality v CHKO Slavkovský les, sledování a mapování vegetace a vzácných druhů rostlin nebo přípravě podkladů pro plánovací dokumentace pro orgány státní správy a samosprávy.

Od roku 2005 se každoročně věnuje mapování a monitoringu netopýrů na více než 200 zimovištích v Karlovarském a Plzeňském kraji. Svou zimní "netopýří vášeň" postupně rozšířil o výzkum spojený s  odchyty netopýrů do sítí během podzimních netopýřích rojení a o letní mapování netopýrů s pomocí bat-detektoru. Se svou manželkou se v posledních letech intenzivně věnuje regionální faunistice, především vážkám a denním motýlům.

Ve volném čase se zabývá popularizací přírody a krajiny Karlovarského kraje, především na přírodovědných vycházkách pro veřejnost a na stránkách časopisu Arnika. Je organizátorem Netopýřích nocí a Setkání příznivců Slavkovského lesa.

Močály Slavkovského lesa opouští zpravidla pouze jednou ročně mimo hlavní botanickou a netopýří sezónu a směřuje obvykle za přírodou jižních krajů. Procestoval tak již kromě Evropy i Venezuelu, Turecko, Chile, Thajsko, Argentinu, Mexiko, Čínu, Keňu, Ekvádor, Indii, Nepál, Barmu, Kambodžu, Kolumbii, Kostariku, Arménii, Gruzii a Jordánsko.Články autora

Uhlík P., Krása P., Matějů J., Bušek O. et Tájek P.:  Divočina za humny – čtvrtstoletí „divočiny“ Medardu   - Arnika 2023/2, str. 42-50
Tájek P. et Tájková P.:  Klínatka rohatá dobývá Karlovarský kraj   - Arnika 2023/2, str. 30-33
Tájek P. et Tájková P.:  Vrápenec velký – nový druh pro severozápadní Čechy   - Arnika 2023/2, str. 2-5
Tájek P.:  Udělali jsme pro přírodu – Mýtský rybník po dvanácti letech opět vypuštěn   - Arnika 2023/1, str. 51-53
Tájková P. et Tájek P.:  Klínatka vidlitá – nový druh vážky pro Karlovarský kraj   - Arnika 2023/1, str. 43-45
Tájek P.:  Podpora hořců hořepníků a introdukce modráska hořcového na Kounických loukách   - Arnika 2023/1, str. 3-8
Jaška P., Procházka V., Blažek D., Fiala T., Tájek P. et Holub M.:  Jak jsme ve Slavkovském lese očekávali vlky a jak přišli   - Arnika 2022/2, str. 46-49
Tájek P.:  Jestřabina východní – nový druh rostliny pro Českou republiku   - Arnika 2022/2, str. 28-30
Tájek P. et Tomsová L.:  Saranče vrzavá překvapivě objevena ve Slavkovském lese   - Arnika 2022/2, str. 2-6
Tájek P.:  Modrásek bělopásný – nový druh pro Slavkovský les   - Arnika 2022/1, str. 30-32
Tájek P.:  Udělali jsme pro přírodu – podpora hořečku drsného Sturmova   - Arnika 2022/1, str. 54-56
Tájek P.:  Ostřice chudokvětá - nově nalezený ohrožený druh pro Slavkovský les   - Arnika 2021/2, str. 32-34
Tájek P.:  Z historie táborů na Kosím potoce   - Arnika 2021/2, str. 19-21
Tájek P., Blažek D., Plašilová B., Rolková J., Müllerová S., Kožíšková H. et Tájková P.:  Divočina za humny - Bobři na Kosím potoce   - Arnika 2021/2, str. 8-13
Tájek P., Sikora J. et Nebesař J.:  Udělali jsme pro přírodu - mapa přírodovědně nejcennějších ploch   - Arnika 2021/1, str. 60-61
Tájek P.:  Ostruháček kapinicový - nově objevený druh motýla pro Slavkovský les   - Arnika 2021/1, str. 42-45
Tájek P. et Tájková P.:  Netopýři stromoví okroužkovaní ve Slavkovském lese byli nalezeni v jižní Francii   - Arnika 2021/1, str. 38-41
Tájek P. et Tájková P.:  Plavuňka zaplavovaná - nový silně ohrožený druh ve Slavkovském lese   - Arnika 2020/2, str. 49-51
Tájek P.:  Ohniváček černočárný - nový druh motýla pro Karlovarský kraj   - Arnika 2020/2, str. 40-41
Tájek P.:  Jedna z nejpočetnějších populací vstavačů kukaček v ČR se nachází u Paliče   - Arnika 2020/1, str. 51-53
Tájek P.:  Udělali jsme pro přírodu - motýlí louky v Mariánských Lázních   - Arnika 2020/1, str. 35-37
Tájek P.:  Modrásek černoskvrnný ve Slavkovském lese – znovuobjevený kriticky ohrožený druh, téměř po 70 letech   - Arnika 2019/2, str. 2-5
Tájek P. et Tájková P.:  Netopýr alkathoe – nový druh netopýra pro Karlovarský kraj   - Arnika 2019/1, str. 30–32
Tájek P. et Tájková P.:  Divočina za humny - důlní propady u Kynšperka, Libocké mokřady   - Arnika 2018/2, str. 44-46
Tájek P.:  Modrásek štírovníkový po šedesáti letech opět nalezen v Karlovarském kraji   - Arnika 2018/2, str. 31-34
Matějů J. et Tájek P.:  O plchovi velkém nejen v Karlovarském kraji   - Arnika 2018/2, str. 2-8
Tájek P. et Matějů J.:  Hloubek – "Starý" potok a nová rezervace ve Slavkovském lese   - Arnika 2017/2, str. 43–45
Tájek P., Vrbová K. et Kulichová J.:  Nové nálezy vzácné endemické rozsivky Pinnularia ferrophila   - Arnika 2017/2, str. 30–34
Tájek P.:  Divočina za humny – odvaly u starých dolů nad Michalovými Horami   - Arnika 2017/2, str. 16–17
Tájek P.: Ostřice šlahounovitá – nově nalezený kriticky ohrožený druh pro Slavkovský les  - Arnika 2017/1, str. 52–53
Tájek P. et Tájková P.: Divočina za humny – těžebna jílů u Vackova  - Arnika 2017/1, str. 40–42
Tájek P. et Janovský Z.: Proč na Křížkách kvete méně vřesovce? - záhada vyřešena  - Arnika 2016/2, str. 30-31
Tájek P.: Jmelí a jeho výskyt v Karlovarském kraji  - Arnika 2016/2, str. 8-10
Tájek P. et Hauer T.: Divočina za humny - dvě nové evropsky významné lokality pro Karlovarský kraj  - Arnika 2016/1, str. 22
Tájek P. et Tájková P.:  Netopýr stromový – nový druh netopýra pro Karlovarský kraj   - Arnika 2015/2, str. 39-41
Tájek P. et Melichar V.:  Divočina za humny - Sejpy u potoka Černá u Božího Daru   - Arnika 2015/1, str. 22-25
Tájek P.:  Druhá lokalita přesličky různobarvé v Karlovarském kraji aneb kam zabloudí pouze přírodovědci   - Arnika 2015/1, str. 40-42
Tájek P.:  Vývoj ochrany přírody ve Slavkovském lese – rezervace   - Arnika 2014/speciál, str. 6-8
Tájek P.:  Vývoj botanického poznání Slavkovského lesa a historie botanického bádání v uplynulých 40 letech   - Arnika 2014/speciál, str. 21-25
Tájek P. et Tájková P.:  Netopýr nejmenší – nový druh netopýra pro Karlovarský kraj   - Arnika 2014/2, str. 10-12
Tájek P.:  Voďanka žabí – nový silně ohrožený druh pro Karlovarský kraj   - Arnika 2014/2, str. 22-24
Tájek P.:  Kounické louky - nová rezervace ve Slavkovském lese   - Arnika 2014/1, str. 16-17
Tájek P.:  K zamyšlení   - Arnika 2013/2, str. 2
Tájková P. et Tájek P.:  Lesklice skvrnitá – nový druh vážky pro Karlovarský kraj   - Arnika 2013/2, str. 40-42
Tájek P., Straka J. et Dvořák L.:  Stannum – lokalita výjimečná i zoologicky   - Arnika 2013/1, str. 22-25
Tájek P. et Tájková P.:  Netopýr brvitý – nový druh netopýra pro nejzápadnější Čechy   - Arnika 2012/2, str. 28-29
Tájek P. et Tájková P.:  O nálezu rosničky zelené ve Slavkovském lese   - Arnika 2012/1, str. 13-15
Tájek P. et Tájková P.:  Seklovy Domky – největší kolonie netopýra severního v Čechách   - Arnika 2012/1, str. 20-21
Tájek P. et Tájková P.:  Netopýři v Mariánských Lázních   - Arnika 2011/2, str. 6-7
Tájek P.:  Puchýřka útlá - nový zvláště chráněný druh pro Karlovarský kraj   - Arnika 2011/2, str. 8-9
Tájek P., Blažková P. et Cehláriková P.:  Nově objevený druh netopýra pro západní polovinu Čech - netopýr pobřežní   - Arnika 2011/1, str. 10-13
Tájek P.:  Skřípinka smáčknutá – nový silně ohrožený druh pro CHKO Slavkovský les   - Arnika 2010/2, str. 8-9
Tájek P.:  Netopýří noc v Teplé   - Arnika 2010/2, str. 25
Blažková P. et Tájek P.:  Vážka jasnoskvrnná, nově objevená ozdoba Slavkovského lesa   - Arnika 2010/1, str. 4-5
Tájek P.:  Plavuň pučivá ve Slavkovském lese po devadesáti letech opět nalezena   - Arnika 2010/1, str. 24
Tájek P., Blažková P., Holub M. et Řepa P.:  Mapování obojživelníků ve Slavkovském lese v roce 2009 - skokan ostronosý   - Arnika 2009/2, str. 4-5
Tájek P.:  Doupovské hory - významné útočiště jetele žíhaného?   - Arnika 2009/2, str. 27-28
Tájek P.:  Mapování letních kolonií netopýrů   - Arnika 2009/1, str. 20-24
Tájek P.:  Nové lokality bahničky chudokvěté   - Arnika 2008/1, str. 2-4
Tájek P.:  Mlok skvrnitý ve Slavkovském lese?   - Arnika 2008/1, str. 5
Tájek P.:  Nová chráněná území ve Slavkovském lese   - Arnika 2008/1, str. 30-31
Tájek P.:  Blatnice skvrnitá - nový druh žáby pro Slavkovský les   - Arnika 2007/2, str. 4-6
Tájek P.:  Druhá lokalita ostřice dvoudomé v Karlovarském kraji   - Arnika 2007/2, str. 34-36
Tájek P.:  Nová přírodní rezervace - Rašeliniště u myslivny   - Arnika 2007/2, str. 38-39
Tájek P.:  Nová lokalita vstavače bledého v Čechách   - Arnika 2007/1, str. 22-24
Tájek P. et Trégler M.:  Druhá lokalita vstavače osmahlého ve Slavkovském lese   - Arnika 2006/2, str. 2-3
Tájek P.:  Druhá lokalita hvozdíku pyšného ve Slavkovském lese   - Arnika 2006/2, str. 21-22
Tájek P.:  Nový druh kapradiny pro Slavkovský les - sleziník zelený   - Arnika 2006/1, str. 4-5
Tájek P.:  Nová zimoviště netopýrů v západních Čechách   - Arnika 2005/2, str. 2-3
Tájek P.:  Nová lokalita kruštíku bahenního   - Arnika 2005/2, str. 22-23
Tájek P.:  Nová lokalita nahoprutky písečné v Karlovarském kraji   - Arnika 2005/1, str. 12-13
Tájek P.:  Sčítání orchidejí v roce 2005   - Arnika 2005/1, str. 20-21
Tájek P. et Bucharová A.:  Nová lokalita hořce hořepníku ve Slavkovském lese   - Arnika 2005/1, str. 21-22
Tájek P.:  Sčítání kukaček na Těšově   - Arnika 2004/3, str. 22
Tájek P.:  Natura 2000 a „naturová území“ v Karlovarském kraji   - Arnika 2004/2, str. 11-12
Tájek P.:  Nová chráněná území ve Slavkovském lese   - Arnika 2004/2, str. 13–14
Tájek P.:  Správa CHKO zlepšuje stav krajiny a přírody   - Arnika 2004/2, str. 27-28
Tájek P.:  Vstavač mužský opět nalezen   - Arnika 2004/1, str. 8–9

seriál o Ramsarské lokalitě "Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa":

Tájek P.:  Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa 5– západní část aneb rašelinné pohoupání nakonec   - Arnika 2014/2, str. 39-43
Tájek P.:  Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa 4 - jižní část aneb krajinou hnědásků, kruštíků a minerálek   - Arnika 2014/1, str. 42-46
Tájek P.:  Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa 3 – střední část aneb krajinou upolínů a obřích ostřic   - Arnika 2013/2, str. 18-21
Tájek P.:  Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa 2 – severní část aneb zapomenutá rašelinná zákoutí   - Arnika 2013/1, str. 10-12
Tájek P.:  Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa zařazeny mezi světově významné mokřady   - Arnika 2012/2, str. 8-11