Mgr. Pavla Tájková (rozená Blažková)

* 1984

Od svých 13 let je členkou Dobrovolného ekologického spolku ochrany ptactva provozujícího záchrannou stanici a již od útlého věku je trénována v brodění se bahnem, rákosím, lezením na stromy a v trpělivosti při odchytech. Brzy poté se také stala členkou České společnosti ornitologické a účastnila se mnoha ornitologických mapování (mapování vodních ptáků, sčítání tetřívků v Českém lese, mapování ptáků Slavkovského lesa apod.).

Po absolvování gymnázia pokračovala v zaměření a vystudovala magisterský obor zoologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pro bakalářskou práci si zvolila téma predace koroptve polní v zemědělské a suburbánní krajině, při magisterské práci se pak věnovala vlivu ornamentace koroptví při výběru partnera a jejich MHC genům. Po dokončení studia se účastnila dvouměsíčního výzkumu na strdimilu severním v horách Kamerunu. Vzápětí, v únoru 2010, nastoupila na místo zoologa na Správě CHKO Slavkovský les, kde pracuje dodnes. Od té doby procestovala s manželem kromě Evropy také Kolumbii, část Venezuely, Kostariku, Barmu, Indii, Nepál, část Kambodži a Thajska, Arménii a Gruzii. Věnuje se především ornitologii, vážkám, netopýrům a motýlům. Nyní na mateřské dovolené.Články autora

Tájková P. et Tájek P.:  Klínatka vidlitá – nový druh vážky pro Karlovarský kraj   - Arnika 2023/1, str. 43-45
Tájková P.:  O vážkách běloústých na Komářím rybníce   - Arnika 2022/2, str.42-45
Tájková P.:  Zaostřeno na ostříže, aneb o úspěšném vyhnízdění ostřížů na Tepelsku   - Arnika 2022/1, str. 44-45
Tájek P., Blažek D., Plašilová B., Rolková J., Müllerová S., Kožíšková H. et Tájková P.:  Divočina za humny - Bobři na Kosím potoce   - Arnika 2021/2, str. 8-13
Tájek P. et Tájková P.:  Netopýři stromoví okroužkovaní ve Slavkovském lese byli nalezeni v jižní Francii   - Arnika 2021/1, str. 38-41
Tájek P. et Tájková P.:  Plavuňka zaplavovaná - nový silně ohrožený druh ve Slavkovském lese   - Arnika 2020/2, str. 49-51
Tájková P.:  Jeřábek lesní zaznamenán ve Slavkovském lese   - Arnika 2020/1, str. 4-7
Tájková P.:  Divočina za humny – přírodní zahrada   - Arnika 2019/1, str. 48–51
Tájek P. et Tájková P.:  Netopýr alkathoe – nový druh netopýra pro Karlovarský kraj   - Arnika 2019/1, str. 30–32
Tájek P. et Tájková P.:  Divočina za humny - důlní propady u Kynšperka, Libocké mokřady   - Arnika 2018/2, str. 44-46
Tájek P. et Tájková P.: Divočina za humny – těžebna jílů u Vackova  - Arnika 2017/1, str. 40–42
Tájková P.: Přírodní památka Na Vážkách – přijďte sem nejen na vážky!  - Arnika 2017/1, str. 30–31
Tájková P.: Nečekaný nález nové populace hnědáska chrastavcového  - Arnika 2016/2, str. 27
Tájková P.: Žabí ráj se dostal do rukou Českého svazu ochránců přírody  - Arnika 2016/1, str. 4
Tájková P.: Nečekaný nález v rašeliništi aneb o novém druhu vážky pro Českou republiku  - Arnika 2015/2, str. 10-11
Tájková P., Tejrovský V. et Bušek O.: Pod křídly jeřábů  - Arnika 2015/1, str. 6-8
Tájková P.: Vývoj zoologického poznání v historii CHKO aneb o zoolozích a jiné zvířeně  - Arnika 2014/speciál, str. 26-28
Táejk P. et Tájková P.: Netopýr nejmenší – nový druh netopýra pro Karlovarský kraj  - Arnika 2014/2, str. 10-12
Tájková P., Diblíková L. et Pipek P.: Jak nám to sluníčko pěkně svítí aneb nářečí strnadů v Karlovarském kraji  - Arnika 2014/2, str. 18-21
Tájková P.: Udělali jsme pro přírodu – Příběh milíkovské pískovny  - Arnika 2014/1, str. 52
Tájková P.: Velikonoční rybník – nová přírodní památka aneb pohádková divočina pod vodou  - Arnika 2013/2, str. 3-5
Tájková P. et Tájek P.: Lesklice skvrnitá – nový druh vážky pro Karlovarský kraj  - Arnika 2013/2, str. 40-42
Tájková P.: Čertkus – zaklínadlo, životadárná bylina, nebo ještě něco jiného?  - Arnika 2013/1, str. 2-5
Tájek P. et Tájková P.: Netopýr brvitý – nový druh netopýra pro nejzápadnější Čechy  - Arnika 2012/2, str. 28-29
Tájková P.: Zpráva čapího mláděte z cesty na zimoviště  - Arnika 2012/2, str. 45-46
Tájek P. et Tájková P.: O nálezu rosničky zelené ve Slavkovském lese  - Arnika 2012/1, str. 13-15
Tájková P. et Vojtěch M.: Rybožraví elegáni znovu hnízdí ve Slavkovském lese  - Arnika 2012/1, str. 19
Tájek P. et Tájková P.: Seklovy Domky – největší kolonie netopýra severního v Čechách  - Arnika 2012/1, str. 20-21
Olbert P. et Tájková P.: Ťuhýk šedý a sluneční elektrárna  - Arnika 2012/1, str. 22-23
Tájková P. et Tájek P.: Netopýři v Mariánských Lázních  - Arnika 2011/2, str. 6-7
Tájková P. et Řepa P.: Nebeští letci - rorýsi  - Arnika 2011/2, str. 11-14
Táejk P., Blažková P. et Cehláriková P.: Nově objevený druh netopýra pro západní polovinu Čech - netopýr pobřežní  - Arnika 2011/1, str. 10-13
Blažková P., Olbert P. et Vojtěch M.: Jak se daří čápům černým ve Slavkovském lese?  - Arnika 2011/1, str. 29-30
Blažková P.: Na Karlovarsku letos začalo kroužkování labutí velkých  - Arnika 2010/2, str. 4-5
Blažková P.: Netopýří noc v Teplé  - Arnika 2010/2, str. 25
Blažková P. et Tájek P.: Vážka jasnoskvrnná, nově objevená ozdoba Slavkovského lesa  - Arnika 2010/1, str. 4-5
Blažková P. et Vojtěch M.: Kroužkování čápů černých ve Slavkovském lese  - Arnika 2010/1, str. 25
Tájek P., Blažková P., Řepa P. et Holub M.: Mapování obojživelníků ve Slavkovském lese v roce 2009 - skokan ostronosý  - Arnika 2009/2, str. 4-5