Bc. Vít Tejrovský

  • * 1960

    Zaměstnán jako zoolog na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les). Žije v Klášterci nad Ohří a dlouhodobě se věnuje ornitofauně Doupovských a Krušných hor.