Ing. Václav Tetera, Csc.

* 1947

Ovocnář, pomolog, autor knih, publikací a odborných článků o ovocných dřevinách se narodil v Přerově. Po studiu na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě nastoupil v roce 1972 do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde pracoval přes 20 let a položil zde základ genofondových sbírek tradičních užitkových i okrasných rostlin, zejména ovocných dřevin. Disertační práci obhájil po revoluci v roce 1989 a byla mu udělena vědecká hodnost kandidáta věd.

Je dlouholetým propagátorem ochrany starých ovocných stromů a odrůd. Spolupracuje s některými našimi i zahraničními nevládními organizacemi zabývajícími se studiem genofondu užitkových rostlin. Pro švýcarskou organizaci SAVE zpracoval za ČR do celoevropské databáze názvů a synonym odrůd jabloní terminologii v jazyce českém s adekvátními názvy německými, anglickými a francouzskými (cca 12 tisíc položek). Inicioval založení několika genofondových sadů. Objevil a popsal několik desítek místních odrůd ovocných dřevin. Uveřejnil více než sto odborných článků a několik publikací. Napsal například knihy „Jabloně na Valašsku“ nebo „Ovoce Bílých Karpat“, výpravná barevná publikace o historii ovocnářství; metodiky „Ohrožené odrůdy ovocných dřevin“ a „Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin“; dále pro potřeby ČSOP zpracoval CD „Pomologie jednou větou“.

Odborně působí především v oblasti Valašska, Moravského Slovácka, částečně na severovýchodní Moravě a na Hané. V současné době žije v Pravčicích na Kroměřížsku.