Ing. Rudolf Tomíček

* 1948

Původním povoláním báňský inženýr. Abslovoval střední všeobecně vzdělávací školu v Rožnově pod Radhoštěm a v letech 1969–1974 studoval na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Po ukončení studia nastoupil na závod Stannum RD Příbram v Horním Slavkově.

Od počátku se zabýval historií hornictví, stal se členem Klubu přátel Národního technického muzea v Praze a Muzea v Sokolově. Po ukončení těžby v roce 1991 pracoval v různých zaměstnáních. V roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde působil až do roku 2006. Byl členem Výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Od roku 2007 až do svého odchodu do důchodu v roce 2011 pracoval jako vedoucí Česko-bavorského geoparku v Muzeu Sokolov. Pak ještě rok pracoval na odboru ekologie Ministerstvu průmyslu a obchodu. Od roku 1993 je členem a později i předsedou Správní rady Nadace Georgia Agricoly, která se stará o hornické památky ve Slavkovském lese, zvláště zpřístupnění středověkého cínového dolu Jeroným v bývalé Čisté. Středobodem jeho bádání je historie hornictví a horních měst v Císařském lese.