Ing. Miroslav Trégler

* 1964

Rodák z Plzně, od roku 1988 žije v Plané. Ač vystudoval technický obor, od dětství ho nejvíce fascinovala historická architektura a příroda. Nakonec zakotvil u toho druhého – od roku 1991 chrání přírodu profesionálně jako pracovník odboru životního prostředí na MěÚ Mariánské Lázně. Jeho původní zájem o botaniku přerostl v hledání komplexní ochrany ekosystémů a krajiny, zabývá se managementy různých biotopů (jak prakticky s křoviňákem a hráběmi v ruce, tak teoreticky zpracováváním plánů péče pro chráněná území a dlouhodobě také zadávání managementů v rámci Programu péče o krajinu).

V poslední době se intenzivně věnuje hledání a popisu starých a jinak zajímavých stromů a to zejména na Tachovsku, kde spolu s RNDr. Jaroslavem Michálkem a Ing. Petrem Uhlíkem provádí od roku 2009 rozsáhlou inventarizaci (v rámci ní byl mimo jiné objeven v současné době největší známy český smrk!). Je amatérským fotografem a svými fotografiemi doplňuje publikace o přírodě a krajině regionu. Je autorem dvou fotografických výstav („Povídání s Černou řekou aneb rok na Mži“ a “Blízké krajiny západních Čech“), spoluautorem (s Petrem Mudrou), výstavy o Českém lese s botanickým podtextem.

Po několik let psal týden co týden povídání o přírodě Tachovska do Tachovského deníku, ještě předtím publikoval povídání z CHKO Slavkovský les v Mariánskolázeňských listech. Povídání z CHKO vyšlo v roce 2005 jako speciální číslo Arniky pod názvem „Pozdravy z Ostrova aneb povídání o Slavkovském lese“. V roce 2008 zorganizoval v Mariánských Lázních seminář „Dyleňský les, krajina, příroda a jejich ochrana“, zpopularizovaná a zkrácená forma přednášek vyšla jako monotématické číslo Arniky (2/2008 – mimochodem první celobarevné číslo!). Spolupracuje s plzeňským nakladatelstvím REGIONALL – Hana Voděrová (časopisy Vítaný host), které vydalo zatím první dva díly jeho knižní trilogie „Blízké krajiny západních Čech“, v podstatě zážitkové texty z toulek po krajině domova. Dlouhodobě spolupracuje se Správami CHKO Slavkovský les a CHKO Český les, s tachovským muzeem (výstavy, podíl na přípravě stálé expozice), v Městském kulturním středisku v Plané přednáší o přírodě regionu. Je členem Českého svazu ochránců přírody.Články autora

Trégler M.:  Zajímavé nálezy rostlin na Tepelsku   - Arnika 2022/1, str. 46-49
Trégler M.:  Údolí Kosího potoka mezi Hájem a Sekerskými Chalupami   - Arnika 2021/2, str. 25-27
Trégler M.:  Nově vyhlášené památné stromy na Mariánskolázeňsku   - Arnika 2021/1, str. 37-38
Trégler M.:  Radosti i strasti při ochraně stromů   - Arnika 2018/2, str. 56–57
Trégler M.:  "Sekerské louky" – území s hodnotou přírodní rezervace   - Arnika 2017/2, str. 50–51
Trégler M.:  Příspěvek k ochraně dřevin na Mariánskolázeňsku   - Arnika 2017/1, str. 22-23
Trégler M.:  Divočina za humny aneb za plavuněmi na signálky   - Arnika 2014/2, str. 36-38
Trégler M.:  Stará Mohelenská – přírodně cenné místo v pramenné oblasti řeky Odravy   - Arnika 2011/1, str. 26-27
Trégler M.:  Významný krajinný prvek „Prameniště Podhájského potoka“   - Arnika 2010/1, str. 26-27
Trégler M.:  Významný krajinný prvek "Sekerský pahorek"   - Arnika 2009/2, str. 13
Trégler M.:  Rozhledna na Panském vrchu   - Arnika 2008/2, str. 3
Trégler M.:  Ochrana krajinného rázu a přírodní park v Českém lese   - Arnika 2008/2, str. 32-36
Trégler M.:  CHKO Český les a maloplošná zvláště chráněná území v Dyleňském lese   - Arnika 2008/2, str. 37-40
Trégler M. et Kadera J.:  Ochrana významných dřevin a jejich skupin na Tepelsku   - Arnika 2008/1, str. 15-19
Trégler M.:  Dyleňský les bez evropsky významné lokality!?   - Arnika 2007/1, str. 8-9
Tájek P. et Trégler M.:  Druhá lokalita vstavače osmahlého ve Slavkovském lese   - Arnika 2006/2, str. 2-3
Trégler M.:  Návrh přírodního parku Tepelské vrchy - Úterský potok   - Arnika 2006/1, str. 20-23