Ing. Miroslav Trégler

* 1964

Rodák z Plzně, od roku 1988 žije v Plané. Ač vystudoval technický obor, od dětství ho nejvíce fascinovala historická architektura a příroda. Nakonec zakotvil u toho druhého – od roku 1991 chrání přírodu profesionálně jako pracovník odboru životního prostředí na MěÚ Mariánské Lázně. Jeho původní zájem o botaniku přerostl v hledání komplexní ochrany ekosystémů a krajiny, zabývá se managementy různých biotopů (jak prakticky s křoviňákem a hráběmi v ruce, tak teoreticky zpracováváním plánů péče pro chráněná území a dlouhodobě také zadávání managementů v rámci Programu péče o krajinu).

V poslední době se intenzivně věnuje hledání a popisu starých a jinak zajímavých stromů a to zejména na Tachovsku, kde spolu s RNDr. Jaroslavem Michálkem a Ing. Petrem Uhlíkem provádí od roku 2009 rozsáhlou inventarizaci (v rámci ní byl mimo jiné objeven v současné době největší známy český smrk!). Je amatérským fotografem a svými fotografiemi doplňuje publikace o přírodě a krajině regionu. Je autorem dvou fotografických výstav („Povídání s Černou řekou aneb rok na Mži“ a “Blízké krajiny západních Čech“), spoluautorem (s Petrem Mudrou), výstavy o Českém lese s botanickým podtextem.

Po několik let psal týden co týden povídání o přírodě Tachovska do Tachovského deníku, ještě předtím publikoval povídání z CHKO Slavkovský les v Mariánskolázeňských listech. Povídání z CHKO vyšlo v roce 2005 jako speciální číslo Arniky pod názvem „Pozdravy z Ostrova aneb povídání o Slavkovském lese“. V roce 2008 zorganizoval v Mariánských Lázních seminář „Dyleňský les, krajina, příroda a jejich ochrana“, zpopularizovaná a zkrácená forma přednášek vyšla jako monotématické číslo Arniky (2/2008 – mimochodem první celobarevné číslo!). Spolupracuje s plzeňským nakladatelstvím REGIONALL – Hana Voděrová (časopisy Vítaný host), které vydalo zatím první dva díly jeho knižní trilogie „Blízké krajiny západních Čech“, v podstatě zážitkové texty z toulek po krajině domova. Dlouhodobě spolupracuje se Správami CHKO Slavkovský les a CHKO Český les, s tachovským muzeem (výstavy, podíl na přípravě stálé expozice), v Městském kulturním středisku v Plané přednáší o přírodě regionu. Je členem Českého svazu ochránců přírody.