RNDr. Kamila Trojánková

  • * 1976

    Rodačka z Chebu a absolventka Biologické fakulty v Českých Budějovicích. Ve své bakalářské práci se věnovala vegetaci řas a rašelinišť NPR Soos. Její diplomová práce byla zaměřena na dominantní populace krásivek v tropických bažinách Pripris de Yiyi ve Francouzské Guyaně, v roce 2006 obhájila rigorózní práci State of knowledge about desmid flora in French Guiana.