RNDr. Jan Vitner, Ph.D.

* 1957   †2014

Člen České společnosti entomologické. Narodil se a většinu života strávil v Praze. Během studia gymnasia Na Pražačce postoupil do celostátního kola středoškolské soutěže Natura Semper Viva. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy na katedře systematické zoologie. Již od střední školy se zabýval studiem hmyzu – v entomologickém oboru také získal svoje akademické tituly. Zabýval se krátce střevlíkovitými a později zejména listorohými brouky. Vyměnil několik zaměstnání v rozmanitých kulturních a vědeckých institucích (oddělení přírodovědné bibliografie Státní knihovny ČR v Praze, katedra zoologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy, Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi) a v roce 1993 se stal organizačním tajemníkem České společnosti entomologické. V této funkci vytrval až do roku 2007, kdy odešel ze zdravotních důvodů do důchodu.

Od roku 1993 se dále účastnil jako spoluřešitel na projektech v rámci grantů Univerzity Karlovy zabývajících se biologií, ontogenezí, morfologií a taxonomií nedospělých stádií vybraných skupin brouků. Byl také dlouhodobým členem výboru České entomologické společnosti. Proslulost si dobyl svojí pečlivou redakční prací: jako výkonný redaktor působil ve Sborníku Okresního muzea Praha-východ a časopisu České společnosti entomologické – Klapalekianě. Ve své odborné práci se zaměřoval na životní projevy a chování (etologii) listorohých brouků a jejich chov. Publikoval okolo dvou desítek odborných článků nebo kratších faunistických zpráv. Z jeho občanských aktivit je třeba vyzdvihnout zastupování České entomologické společnosti v kauze záměru společnosti Škoda Auto umístit zkušební polygon do bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá.