Mgr. Martin Vobruba

* 1975

Vystudoval učitelství M-Ze na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Od roku 1998 pracuje na oddělení propagace a vzdělávání Zoologické a botanické zahrady města Plzně, od roku 2000 je jejím tiskovým mluvčím. Je víceprezidentem Středoevropské asociace přátel zoo a akvárií (CEAF ZOO). Spolupořádá setkání ZOOFANATIKA. Zajímá se o historii a současnost zoologických zahrad v ČR a SR, distribuci taxonů, zaniklé zoo a zookoutky, sbírá pohlednice zoologických zahrad, kterých má na 18 000 a vydává i autorské pohlednice. Je autorem 4 publikací o historii Zoo Plzeň: Zoo Plzeň 80 let; Kolébka Plzeňské zoo; Jak se rodí Lochotín a 90 let Zoo Plzeň (2006–2016).