Milan Vojtěch

  • * 1956

    Povoláním truhlář, vyrostl v Karlovarském kraji. Byl členem Českého svazu ochránců přírody a dobrovolným strážcem při CHKO Slavkovský les. Dlouhá léta se podílí na monitoringu černých čápů a výrů. Jeho koníčkem jsou obnovy minerálek v krajině, vyhledává a opravuje pomníky a boží muka. Účastní se mnohých akcí při ochraně přírody.