Bc. Kateřina Vrbová

* 1993

Maturitní zkoušku složila na gymnáziu v Sokolově v roce 2012. Dále pak studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obory biologie a geografie (2012–2015). Při volbě tématu bakalářské práce dala přednost biologii a zabývala se flórou v okolí nově vznikajícího jezera Medard na Sokolovsku. Jejím oblíbeným živlem je voda, obdivuje vodní živočichy, rostliny, ale nejvíce si ji během bakalářského studia získaly mikroskopické organismy, a to hlavně řasy, které se rozhodla dále studovat na algologickém oddělení katedry botaniky, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V magisterské diplomové práci se zabývá ekologií a rodovou diverzitou rozsivek.