Jaroslav Vyčichlo

* 1984

Absolvent 1. českého gymnázia v Karlových Varech. Amatérský historik, dokumentarista a fotograf, milovník a propagátor krajiny Karlovarského kraje. Autor oceňované regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska (www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz), kterou založil v květnu roku 2009. Věnuje se především terénní dokumentaci a tvorbě topografických soupisů existujících i zaniklých kulturně-historických a přírodních památek na území Karlovarského kraje. Aktivní je rovněž při vlastní záchraně, obnově a údržbě památek regionu.

Podílí se na tvorbě videoprezentací, webových aplikací, či populárně-naučných textů propagujících Karlovarský kraj a jeho dědictví. Své texty a sebrané materiály poskytuje dalším zájmovým webovým stránkám, či autorům publikací z oblasti naučné či místopisné literatury. Spolupracuje s Karlovarským krajem, městy a obcemi, odbornými institucemi i neziskovým sektorem při dokumentaci, záchraně a obnově architektonických a přírodních památek na území Karlovarska. Za svou činnost získal již několik ocenění.