Mgr. Tomáš Wizovský

* 1974

Kastelán státního hradu a zámku Bečov, soudní znalec se specializací na archeologii a architektonické památky.

Od 1998 zaměstnán u Národního památkového ústavu – útvar Památkové péče, oddělení architektury, později oddělení archeologie, 2002 Vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, 2005–2006 ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Plzni pro Plzeňský a Karlovarský kraj, 2006 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, 2009 člen koncepčních skupin generálního ředitele NPÚ, 2010–2011 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov a ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti pro Karlovarský kraj, 2012 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, koordinátor Projektu příkladné obnovy hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů.

Autor a spoluautor prací týkající se archeologie, památkové péče a Bečova nad Teplou, Spoluautor projektu Hrad Bečov/projekt konzervace a prezentace oceněného v kategorii projekt/výzkum cenou Evropské unie – EUROPA NOSTRA (European Union PrizeforCulturalHeritage / Europa Nostra Awards).

Spoluřešitel několika úkolů v rámci Institucionálního výzkumu NPÚ zaměřeného na prezentační a expoziční výstupy, hodnotitel institucionálních výzkumných úkolů „Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond“ a člen řídícího týmu v projektu „Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“ (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI).

V rámci výkonu funkce kastelána či ředitele územních odborných pracovišť NPÚ se dlouhodobě zaměřuje na ochranu kulturního dědictví, efektivitu řízení, moderní působení památkové péče a správu památkových objektů, včetně implementace odborných poznatků do procesu prezentace a obnovy.